Retningslinjer for periodisk kjøretøyservice

For at du som bobileier skal beholde din garanti og reklamasjonsrett, må følgende hovedpunkter overholdes:

- service skal som et minimum utføres iht. produsentens angitte intervaller, eller importørens retningslinjer dersom disse er strengere.


- motorolje skal uansett kjørelengde skiftes årlig.


- oljekvalitet på girkasse kontrolleres årlig, og skiftes senest hvert tredje år.


- bodelsservice utføres årlig.


- tetthetskontroll av bodel utføres årlig.


- gassanlegg skal kontrolleres årlig.


- de forskjellige periodiske kontroller utføres innenfor 2 mnd av registreringsdato. Er ditt kjøretøy registrert 15. Juni kan kontroll utføres i perioden 15. april - 15. august.

- importør gir to års garanti. Ut over to år gjelder forbrukerkjøpslovens bestemmelser, så fremt ikke bedre vilkår er angitt av de forskjellige produsenter.
 

- disse forbedrede vilkår kan være betinget av at man utfører service iht. nærmere angitte intervaller.

© 2020 Bobilkjeden Arve Opsahl
NORGE:
BERGEN - FØRDE - NAMSOS - OSLO - TRONDHEIM
post@aoas.no - tlf. 4000 1881

  • Facebook App Icon